νῆαι

νῆαι
νάω
flow
pres ind mp 2nd sg (epic)
νέομαι
go
pres subj mp 2nd sg (epic)
νέω
swim
pres subj mp 2nd sg (epic)
νέω 3
heap
pres subj mp 2nd sg (epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • νῆ' — νῇ , νάω flow pres subj mp 2nd sg (doric) νῇ , νάω flow pres ind mp 2nd sg (doric) νῇ , νάω flow pres subj act 3rd sg (doric) νῇ , νάω flow pres ind act 3rd sg (doric) νῆαι , νάω flow pres ind mp 2nd sg (epic) νῆα , ναῦς ship fem acc sg (epic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐντύνηαι — ἐντύ̱νηαι , ἐντύνω equip aor subj mid 2nd sg (epic) ἐντύ̱νηαι , ἐντύνω equip pres subj mp 2nd sg (epic) ἐντύ̱νηαι , τύνω aor subj mid 2nd sg (epic) ἐντύ̱νηαι , τύνω pres subj mp 2nd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σίνηαι — σί̱νηαι , σίνομαι harm aor subj mp 2nd sg (epic) σί̱νηαι , σίνομαι harm pres subj mp 2nd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀμύνηαι — ἀμύ̱νηαι , ἀμύνω keep off aor subj mid 2nd sg (epic) ἀμύ̱νηαι , ἀμύνω keep off pres subj mp 2nd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δύνηαι — δύναμαι to be able pres subj mp 2nd sg (epic) δύ̱νηαι , δύω 2 cause to sink pres subj mp 2nd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”